Veřejná zakázka: Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 881
Systémové číslo: P19V00000157
Datum zahájení: 02.09.2019
Nabídku podat do: 23.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je pořízení nové výrobní technologie opalovacího stroje na plynové oboustranné opalování režných tkanin včetně čištění tkaniny, jednotky vyprašování a jednotky hašení krajů, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 072 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je stanovena v EUR, pro potřeby E-ZAK je přepočtena kurzem ČNB k 2.9.2019

Zadavatel

 • Úřední název: BARTOŇ - textil a.s.
 • IČO: 45534225
 • Poštovní adresa:
  Odboje 32
  54701 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045703

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků