Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je pořízení nové výrobní technologie opalovacího stroje na plynové oboustranné opalování režných tkanin včetně čištění tkaniny, jednotky vyprašování a jednotky hašení krajů, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Ivona Peštálová
e-mail: pestalova@grantika.cz
tel: +420 731 166 078
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.10.2019 10:00
Datum zahájení: 02.09.2019 14:40