Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka opalovacího stroje pro režné tkaniny
Odesílatel Ivona Peštálová
Organizace odesílatele BARTOŇ - textil a.s. [IČO: 45534225]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2019 10:05:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel vydává změnu zadávací dokumentace ve smyslu změny dodacích podmínek zařízení a v této souvislosti přikládá upravenou přílohu č. 4_Kupní smlouva_verze_02102019 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (888.93 KB)
- Příloha č. 4_Kupní smlouva_verze_02102019.doc (485.50 KB)