Veřejná zakázka: Nákup materiálu na integraci mikropočítačů do osvětlovacích systémů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 867
Systémové číslo: P19V00000143
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.08.2019
Nabídku podat do: 28.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup materiálu na integraci mikropočítačů do osvětlovacích systémů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka materiálu a zařízení k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

V souladu s § 35 a § 101 odst. 1 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na 6 dílčích částí, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Dodávka elektro materiálu a zařízení
Část 2 – Dodávka plochého skla
Část 3 – Dodávka hutního skla
Část 4 – Dodávka technického skla
Část 5 – Dodávka „kovo“ materiálu
Část 6 – Dodávka chemického materiálu

Zakázka je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů“, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 721 597 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: SANS SOUCI, s.r.o.
 • IČO: 27278727
 • Poštovní adresa:
  Řeznická 656/14
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002179

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezakazky.grantikacs.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy