Veřejná zakázka: Dodávka třídící linky na třídění papírového odpadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1455
Systémové číslo: P22V00000116
Datum zahájení: 01.08.2022
Nabídku podat do: 01.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka třídící linky na třídění papírového odpadu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – třídící linka na třídění papírového odpadu včetně návrhu komplexního technického řešení, inženýringu, nákladů a rizik spojených s přepravou na místo plnění, povinnosti týkající se vývozu a dovozu, veškeré celní poplatky, připravenost k vyložení na místě, montáž linky, zaškolení obsluhy linky a provedení zkušebního provozu linky v délce 3 měsíců.
Zadavatel bude usilovat o dotaci na realizaci veřejné zakázky z Operačního programu Životní prostředí, specifický cíl 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Balsac papermill s.r.o.
 • IČO: 01610368
 • Poštovní adresa:
  Lukavice 21
  78901 Lukavice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021499

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy