Veřejná zakázka: Pořízení drátové řezačky a 3D měřidla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1248
Systémové číslo: P21V00000097
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 17.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení drátové řezačky a 3D měřidla
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie – dodávka drátové řezačky a 3D měřidla a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j.: 700007/20/61010/61000 s platností od 3. 12. 2020 a účinností od 10. 12. 2020.

Veřejná zakázka je realizovaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt, výzva VII s názvem „Nová multirážová sportovní pistole“ a reg. číslem: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019941.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 7 163 800 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota 280.000 EUR bez DPH je stanovena jako max. přípustná hodnota.
  Kurz k 15. 7. 2021 - 1 EUR=25,585 Kč

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: ANTREG,a.s.
 • IČO: 25306821
 • Poštovní adresa:
  Tovární 810/8d
  68201 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045702

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy