Veřejná zakázka: Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o.-II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1060
Systémové číslo: P20V00000092
Datum zahájení: 25.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o.-II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových technologických zařízení – CNC bruska, CNC měřící přístroj a orovnávací zařízení.

Zadavatel umožňuje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:
Část 1 – CNC bruska a CNC měřící přístroj (dále jen „část 1")
Část 2 – orovnávací zařízení (dále jen „část 2").

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim ZZVZ a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými od 10. 1. 2020, účinnými od 10. 1. 2020 v rámci v rámci projektu „Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva V, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016026.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: M-technologies s.r.o.
 • IČO: 28752198
 • Poštovní adresa:
  Písecká 477
  46008 Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-006848

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy