Veřejná zakázka: Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1057
Systémové číslo: P20V00000089
Datum zahájení: 10.06.2020
Nabídku podat do: 13.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce, zahrnující proces výroby od přípravy (namíchání) prostředku, přes jeho plnění do stanovení obalů a jejich uzavření až po označení etiketou.

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými a účinnými od 10. 1. 2020.

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE COVID-19 – VÝZVA XII, registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021707

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 15 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Vaše DEDRA, s.r.o.
 • IČO: 27482731
 • Poštovní adresa:
  Podhradní 69
  55203 Česká Skalice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-019553

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy