Veřejná zakázka: Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1049
Systémové číslo: P20V00000081
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 31.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsporná opatření ve společnosti STEPA s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí dodávek a instalace zařízení, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky – zateplení a zvýšení střešní konstrukce vč. výměny světlíků, dodávka a instalace LED osvětlení a odběrných plynových zařízení a realizace vytápění.

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými od 10. 1. 2020, účinnými od 10. 1. 2020.

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva III., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013926.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 15 809 586 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: STEPA s.r.o.
 • IČO: 46506993
 • Poštovní adresa:
  Sázavská 995
  56301 Lanškroun
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-005806

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy