Profil zadavatele: TRUMF International s.r.o.

  • Název: TRUMF International s.r.o.
  • IČO: 25353284
  • Adresa:
    Cejl 504/38
    60200 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_633.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-013730

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství
mimo režim ZZVZ Zadávání 22.07.2022 09.08.2022 10:00
Spojovací hala, Dolní Újezd
mimo režim ZZVZ Zadávání 03.03.2022 05.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016