Profil zadavatele: TRUMF International s.r.o.

  • Název: TRUMF International s.r.o.
  • IČO: 25353284
  • Adresa:
    Cejl 504/38
    60200 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_633.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-013730

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení