Zakázka: Spojovací hala, Dolní Újezd

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1393
Systémové číslo: P22V00000054
Evidenční číslo zadavatele: 27040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.03.2022
Nabídku podat do: 05.04.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Spojovací hala, Dolní Újezd
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem stavebních prací týkajících se provedení stavební přístavby k stávající budově (hale). Novostavba bude sloužit k vývoji a výrobě směsí koření, kořenících přípravků a ingrediencí pro potravinářství. Stavební pozemky se nacházejí v průmyslové části obce Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou v areálu firmy TRUMF International.
Podrobně jsou veškeré stavební práce rozvedeny v přiložené projektové dokumentaci a slepém položkovém rozpočtu, tj. soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 3).
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 16 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: TRUMF International s.r.o.
 • IČO: 25353284
 • Poštovní adresa:
  Cejl 504/38
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-013730

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TRUMF International s.r.o., DOLNÍ ÚJEZD 157, 751 23 DOLNÍ ÚJEZD

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy