Zakázka: Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1450
Systémové číslo: P22V00000111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.07.2022
Nabídku podat do: 09.08.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nového plynového chromatografu s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství. Plynový chromatograf musí být vybaven dvěma vstupními porty typu split/splitless, systémem vybaveným děličem toku pro rozdělení toku plynu z kolony do hmotnostního detektoru pro zařízení „sniffing“ port (sniffing port poskytne zadavatel). Zařízení musí být vybaveno počítačem včetně řídícího a vyhodnocovacího analytického softwaru a záložním zdrojem (UPS). Dále musí obsahovat moduly s parametry a funkcemi splňující minimálně požadované technické parametry uvedené v příloze č. 2 těchto podmínek a případně další neuvedené moduly tak, aby byl po instalaci plně funkční. Za plnou funkčnost se považuje přístroj, který umožňuje pracovat se všemi zde uvedenými technikami.
Předmět plnění je popsán minimálně požadovanou technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: TRUMF International s.r.o.
 • IČO: 25353284
 • Poštovní adresa:
  Cejl 504/38
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-013730

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dolní Újezd 157, 751 23 Dolní Újezd.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy