Profil zadavatele: Obec Roztoky

  • Název: Obec Roztoky
  • IČO: 00639966
  • Adresa:
    Roztoky 128
    27023 Roztoky
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_400.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045750

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztoky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2018 13.09.2018 15:30
Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro projekt – Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 14.06.2017 09:00
SPRÁVCE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 10.05.2017 13:00
Pořízení hasičské techniky pro JSDH Roztoky
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 30.11.2016 09:00
Komunikace na parcele p. č. 180/28 a p.č. 180/29
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 14.10.2016 10:00
Zateplení MŠ Roztoky u Křivoklátu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 25.08.2015 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016