Zakázka: PTK - Provozování soustavy zásobování tepelnou energií - Roztoky u Křivoklátu

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1304
Systémové číslo: P21V00000153
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2021

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PTK - Provozování soustavy zásobování tepelnou energií - Roztoky u Křivoklátu
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obec Roztoky u Křivoklátu je vlastníkem rozvodného tepelného zařízení, k němuž náleží kotelna. V současné podobě je v rámci soustavy zásobování tepelnou energií vyrobeno a distribuováno asi 6 000 GJ tepelné energie ročně (z toho 15 % odebírá obec a 85 % společenství vlastníků jednotek v bytových domech). Momentální cena tepelné energie pro odběratele činí 571,42 Kč bez DPH za 1 GJ.

V současné době zadavatel řeší, jakým způsobem má zajistit další provoz své soustavy zásobování tepelnou energií, přičemž počítá s tím, že do konce roku 2021 provede otevřené zadávací řízení na podlimitní koncesi na služby, v němž vybere nového provozovatele soustavy. Doba trvání koncese bude v souladu s ust. § 179 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek stanovena v návaznosti na zjištěnou přibližnou dobu návratnosti investic, které bude nutné provést v zájmu zajištění provozuschopnosti kotelny.

Za účelem zjištění možností relevantního trhu zadavatel hodlá využít předběžné tržní konzultace ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšjch předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Roztoky
 • IČO: 00639966
 • Poštovní adresa:
  Roztoky 128
  27023 Roztoky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Roztoky 128
27023 Roztoky

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků