Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace a rozšíření výroby v areálu společnosti T.W.I. spol. s r.o.
Odesílatel Iveta Prášková
Organizace odesílatele T.W.I. spol. s r.o. [IČO: 47683422]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2019 12:49:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_finalní.pdf (928.98 KB)
- Příloha č.1_Položkový rozpočet_aktualizovaný_příloha č.6 VPN.xlsx (328.15 KB)
- Příloha č.2 _Hala TWI rozpis oken.pdf (1.07 MB)
- Příloha č.3_Rozpočet položkový Elektromontáže - Slaboproud EPS EZS KAB.xlsx (26.59 KB)
- Příloha č.4_SO 01 - D.1.4.3.1 - VYTAPENI - TECHNICKA ZPRAVA.pdf (333.47 KB)
- Příloha č.4_SO 01 - D.1.4.3.2 - VYTAPENI - PUDORYS.pdf (139.60 KB)