Veřejná zakázka: Modernizace a rozšíření výroby v areálu společnosti T.W.I. spol. s r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 885
Systémové číslo: P19V00000161
Datum zahájení: 16.09.2019
Nabídku podat do: 24.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace a rozšíření výroby v areálu společnosti T.W.I. spol. s r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace demolice stávající budovy a jejího nahrazení moderním výrobním objektem pro potřeby rozšíření výroby společnosti T.W.I. spol. s r.o.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti III, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, III. výzva, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014739.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 29 155 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: T.W.I. spol. s r.o.
 • IČO: 47683422
 • Poštovní adresa:
  Mnichov 146
  79326 Vrbno pod Pradědem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky