Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace a rozšíření výroby v areálu společnosti T.W.I. spol. s r.o.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace demolice stávající budovy a jejího nahrazení moderním výrobním objektem pro potřeby rozšíření výroby společnosti T.W.I. spol. s r.o.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti III, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, III. výzva, registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014739.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontakt: Ing. Bc. Iveta Prášková
e-mail: praskova@grantika.cz
tel: +420515917653, +420739547265
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.10.2019 10:00
Datum zahájení: 16.09.2019 12:42