Veřejná zakázka: Organizační inovace - dodávka HW a SW vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 961
Systémové číslo: P19V00000236
Datum zahájení: 09.12.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Organizační inovace - dodávka HW a SW vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadávací řízení bylo zahájeno na profilu ezakazky.grantikacs.cz a je administrováno osobou zastupující společnost Erste Grantika Advisory, a.s., IČO: 25597001 v elektronickém nástroji společností TENDERA partners, s.r.o., IČO: 08668477.

Předmětem této zakázky je dodávka HW a SW vybavení, tvořící organizační inovace, jež povedou k rozvoji podnikového informačního systému, spočívající v komplexní digitalizaci výroby a firemních procesů, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Neveřejné přílohy zadávací dokumentace – Příloha č. 6.1 a Příloha č. 6.2 (situační plánky areálu zadavatele), budou poskytovány bezúplatně na vyžádání u zadavatele dle článku IV. ZD.

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 78933/19/61010/61000, účinnými od 23. 10. 2019 v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 8 077 033 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  Adamov 496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
rste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky