Veřejná zakázka: P E C U D – výměna pece na jemné pečivo a kotle na páru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 943
Systémové číslo: P19V00000218
Datum zahájení: 05.11.2019
Nabídku podat do: 26.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: P E C U D – výměna pece na jemné pečivo a kotle na páru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nových technologií a zařízení, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti P E C U D, výrobní a obchodní družstvo Žandov, spočívající ve výměně stávající pásové pece na jemné pečivo za nové pece (1 ks boxové termoolejové pece a 2 ks vozíkové boxové pece) a výměna starých plynových parních kotlů za nové plynové kotle s vyšší účinností (2 ks plynové parní kotle), blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 78933/19/61010/61000, účinnými od 23. 10. 2019, v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 7 230 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: P E C U D ,výrobní a obchodní družstvo Žandov
 • IČO: 00526614
 • Poštovní adresa:
  Žandov 78
  40339 Chlumec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045756

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky