Veřejná zakázka: Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů obce Milín II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 760
Systémové číslo: P19V00000036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.02.2019
Nabídku podat do: 26.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů obce Milín II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Milín.
Zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady zahrnuje:
• sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu na území obce a poskytování služeb s tím spojených,
• sběr, svoz a odstraňování vytříděných složek odpadů,
• sběr, svoz a odstraňování vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu,
• přistavení velkoobjemových kontejnerů do zadaných lokalit dle požadavků objednatele,
• transport velkoobjemových kontejnerů s komunálním odpadem na skládku odpadů,
• úklid míst určených k odkládání odpadu při vlastní manipulaci se sběrovými nádobami,
• zajištění známek a jejich předání zadavateli (distribuci zajistí zadavatel) a
• zpracování a zasílání hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání jménem Zadavatele za účelem splnění povinnosti dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (tzv. Hlášení o produkci a nakládání s odpady).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Milín
 • IČO: 00242730
 • Poštovní adresa:
  11. května 27
  26231 Milín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezakazky.grantikacs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky