Veřejná zakázka: SPRÁVCE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 426
Systémové číslo: P17V00000063
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.04.2017
Nabídku podat do: 10.05.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SPRÁVCE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem koncese je poskytování služeb v rámci provozování soustavy zásobování tepelnou energií v obci Roztoky, jež je vlastněna zadavatelem, a kterou tvoří budova kotelny na adrese Roztoky 191, 270 23 Křivoklát (součástí pozemku parc. č. st. 453 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu) a rozvodné tepelné zařízení, jež je blíže popsáno v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci (dále jen „soustava zásobování tepelnou energií), především pak
- zajištění náležité technologie pro potřeby plynulého a bezpečného provozu zdroje tepelné energie v rámci soustavy zásobování tepelnou energií,
- provozování soustavy zásobování tepelnou energií ve veřejném zájmu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c) bod 14. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), včetně náležitého zásobování domácností a jiných uživatelů soustavy zásobování tepelnou energií tepelnou energií a teplou vodou,
- správa a užívání rozvodného tepelného zařízení v rámci soustavy zásobování tepelnou energií,
- pacht soustavy zásobování tepelnou energií.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 18 259 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Roztoky
 • IČO: 00639966
 • Poštovní adresa:
  Roztoky 128
  27023 Roztoky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
128 Roztoky
27023 Roztoky

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky