Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SPRÁVCE SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem koncese je poskytování služeb v rámci provozování soustavy zásobování tepelnou energií v obci Roztoky, jež je vlastněna zadavatelem, a kterou tvoří budova kotelny na adrese Roztoky 191, 270 23 Křivoklát (součástí pozemku parc. č. st. 453 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu) a rozvodné tepelné zařízení, jež je blíže popsáno v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci (dále jen „soustava zásobování tepelnou energií), především pak
- zajištění náležité technologie pro potřeby plynulého a bezpečného provozu zdroje tepelné energie v rámci soustavy zásobování tepelnou energií,
- provozování soustavy zásobování tepelnou energií ve veřejném zájmu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. c) bod 14. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), včetně náležitého zásobování domácností a jiných uživatelů soustavy zásobování tepelnou energií tepelnou energií a teplou vodou,
- správa a užívání rozvodného tepelného zařízení v rámci soustavy zásobování tepelnou energií,
- pacht soustavy zásobování tepelnou energií.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: 128 Roztoky
27023 Roztoky
Kontakt: Mgr. Tomáš Hrstka, +420 226 259 401, tomas.hrstka@akkvb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.05.2017 13:00
Datum zahájení: 07.04.2017 20:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: