Veřejná zakázka: Automatizovaný sklad ForCamping

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1518
Systémové číslo: P23V00000015
Datum zahájení: 02.03.2023
Nabídku podat do: 20.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Automatizovaný sklad ForCamping
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení skladového dopravníkového systému (válečková dráha) vč. návrhu, výroby, všech souvisejících dodávek pro strojní a elektro části systému, dopravy na místo plnění, montáže, zkušebního provozu v délce 14 dní a uvedení do provozu.

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim ZZVZ a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j. 28196/22/61100 platnost od 28. 3. 2022, účinnost od 28. 3. 2022.

Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné v rámci projektu s názvem „Automatizovaný sklad ForCamping“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby – digitální podnik, Výzva V., registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027523.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: ForCamping s.r.o.
 • IČO: 24295825
 • Poštovní adresa:
  Veselská 699
  19900 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-007912

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Česká 161/1
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky