Veřejná zakázka: Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1069
Systémové číslo: P20V00000101
Datum zahájení: 17.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup zařízení a vybavení Azylového domu v Mladé Boleslavi - II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení Azylového domu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybavení Azylového domu na adrese Mladá Boleslav, ul. Nádražní č. p. 43 nábytkem, elektrospotřebiči, kuchyňskými potřebami, ICT a dodávka herních prvků dětského hřiště.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí:
Část 1 – nábytek (dále jen „část 1“)
Část 2 – elektrospotřebiče (dále jen „část 2“)
Část 3 – vybavení kuchyní (dále jen „část 3“)
Část 4 – dětské hřiště (dále jen „část 4“)
Část 5 – ICT (dále jen „část 5“).
Zadavatel obdržel dotaci na realizaci veřejné zakázky z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1, průběžná výzva č. 61, 6. výzva k předkládání projektových záměrů IPRÚ Mladá Boleslav v rámci projektu s názvem „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Ml. Boleslavi“, reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006840.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 546 916 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: R - Mosty, z.s.
 • IČO: 67776779
 • Poštovní adresa:
  Blahoslavova 230/4
  13000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045767

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
60200 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy