Profil zadavatele: Aroma Praha, a.s.

  • Název: Aroma Praha, a.s.
  • IČO: 60192348
  • Adresa:
    41183 Židovice 64
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_795.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-025713

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní veřejné zakázce v systému.