Profil zadavatele: Aroma Praha, a.s.

  • Název: Aroma Praha, a.s.
  • IČO: 60192348
  • Adresa:
    41183 Židovice 64
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_795.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-025713

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření výzkumně-vývojového centra společnosti Aroma Praha, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2019 12.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016