Profil zadavatele: Aroma Praha, a.s.

  • Název: Aroma Praha, a.s.
  • IČO: 60192348
  • Adresa:
    Židovice 64
    41183 Židovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_795.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-021943

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení