Profil zadavatele: Balsac papermill s.r.o.

  • Název: Balsac papermill s.r.o.
  • IČO: 01610368
  • Adresa:
    Lukavice 21
    78901 Lukavice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1531.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-021499

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka třídící linky na třídění papírového odpadu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2022 01.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016