Veřejná zakázka: AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 892
Systémové číslo: P19V00000168
Datum zahájení: 03.10.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace úsporných opatření blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět zakázky zahrnuje zateplení vybraných obvodových konstrukcí tak, aby konstrukce vyhověly současným tepelně-technickým požadavkům. Dojde tedy k zateplení nezateplených obvodových stěn k exteriéru a ploché střechy a k výměně nevyhovujících otvorových výplní v dvojpodlažní budově přiléhající k ulici Slunečná.

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 263 452 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AUTOSERVIS spol. s r.o.
 • IČO: 00653667
 • Poštovní adresa:
  Slunečná 76
  56601 Vysoké Mýto
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045704

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků