Veřejná zakázka: Výstavba FVE Březhrad - 996,8 kWp

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 890
Systémové číslo: P19V00000166
Evidenční číslo zadavatele: Z2018-042997
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.10.2019
Nabídku podat do: 07.11.2019 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba FVE Březhrad - 996,8 kWp
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o minimálním instalovaném výkonu 996,8 kWp a minimální kalkulované roční výrobě elektrické energie z FVE 1010 MWh/rok. FVE bude umístěna na střechách objektů bez čísla popisného v areálu Březhrad na adrese Březhradská 148/3 a 148, Hradec Králové, konkrétní parcelní čísla objektů v k. ú. Březhrad jsou: 160/2, 160/3, 160/9, 135. Účelem stavby je výroba elektrické energie ze sluneční energie, která bude spotřebována na místě a případné přebytky budou distribuovány do DS. Nová fotovoltaická elektrárna bude napojena do stávající ČEZ VN 35kV, zadavatel již obdržel souhlas s napojením. Napojení bude provedeno přes stávající rozvaděče NN a VN. Certifikát na změnu dokončené stavby - stavební úpravu č. C85-0219-2 ze dne 27. 5. 2019 vydaný autorizovaným inspektorem podle stavebního zákona, Ing. Zorou Šlapánkovou, tvoří Přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Smlouva o připojení k distributorovi ze dne 10. 6. 2019 tvoří Přílohu č. 8 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EUROICE s.r.o.
 • IČO: 45539081
 • Poštovní adresa:
  Presy 261
  53701 Chrudim

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese
https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_874.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky