Veřejná zakázka: AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 876
Systémové číslo: P19V00000152
Datum zahájení: 19.08.2019
Nabídku podat do: 23.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: AUTOSERVIS – projekt energeticky úsporných opatření - dodávky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nových technologií a zařízení, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti v objektu společnosti AUTOSERVIS spol. s r. o., spočívající ve výměně plynových kotlů, výměně stávajícího osvětlení za nová LED svítidla, osazení nové mycí linky a instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu budovy, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 170 629 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AUTOSERVIS spol. s r.o.
 • IČO: 00653667
 • Poštovní adresa:
  Slunečná 76
  56601 Vysoké Mýto
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045704

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy