Veřejná zakázka: Výdejní stojany E-line - materiál pro výrobu prototypů – II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 861
Systémové číslo: P19V00000137
Datum zahájení: 26.07.2019
Nabídku podat do: 12.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výdejní stojany E-line - materiál pro výrobu prototypů – II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nových materiálových komponent vztahujících se k výdejním stojanům E-line (strojní a elektronické komponenty) blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018, v rámci projektu s názvem „Výdejní stojany E-line“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 866 972 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  Adamov 496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-008404

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy