Veřejná zakázka: Inovace výroby - dodávka technologie CNC obráběcích strojů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 793
Systémové číslo: P19V00000069
Datum zahájení: 08.04.2019
Nabídku podat do: 10.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovace výroby - dodávka technologie CNC obráběcích strojů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie CNC strojů:
• 1 ks CNC horizontálního soustruhu se dvěma nástrojovými hlavami, Y-osou, protivřetenem a podavačem tyčí, spolupracující s flexibilně programovatelným robotickým manipulátorem (není předmětem této veřejné zakázky)
• 1 ks univerzálního pětiosého CNC frézovacího centra s NC naklápěcím otočným stolem

Neveřejné přílohy zadávací dokumentace – Příloha č. 4.1.1. a Příloha č. 4.2.1 (výkresové dokumentace), budou poskytovány bezúplatně na vyžádání u zadavatele dle článku IV. ZD.

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j.: MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace výroby komponent výdejních stojanů V-line 2.0 ve společnosti Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, 01_17_109 INOVACE – Inovační projekt Výzva IV, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012195

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 19 567 737 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-004647

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.,
Jánská 448/10,
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy