Veřejná zakázka: Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1527
Systémové číslo: P23V00000024
Evidenční číslo zadavatele: Z2022-050194
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 28.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka (dále také jako „TDS“) při realizaci stavby „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky“ (dále jako „stavba“), dále zajištění všech souvisejících dodávek a služeb, jsou-li pro zajištění této funkce nezbytné, jakož i poskytnutí služeb a nezbytné součinnosti po dokončení stavby po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 2 odst. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „předmět veřejné zakázky“), a to v rámci podmínek a rozsahu vyplývajících z podkladů obsahujících minimální požadavky na předmět veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 2 zadávací dokumentace. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, který je veden Národním památkovým ústavem, s rejstříkovým číslem 47047/2-3450. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě je v havarijním stavu (4. stupeň) a na Seznamu ohrožených nemovitých památek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 631 800 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 1 odst. 4 Smlouvy, tj. bez vyhrazeného plnění dle čl. 1 odst. 12 Smlouvy (dále také jako „opce“) činí 631 800,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota opce dle čl. 1 odst. 12 Smlouvy je 183 300,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. opce činí 815 100,- Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
 • IČO: 46403523
 • Poštovní adresa:
  Jakubská 1
  28401 Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-050194

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jakubská 1
28401 Kutná Hora

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky