Veřejná zakázka: Energetické úspory objektu společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové, ulice Brněnská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1493
Systémové číslo: P22V00000154
Datum zahájení: 30.11.2022
Nabídku podat do: 03.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory objektu společnosti K2 invest s.r.o. v Hradci Králové, ulice Brněnská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, výměnu výplní otvorů a rekonstrukce osvětlení na snížení energetické náročnosti provozu objektu.

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j.: MPO 28196/22/61100 s platností od 28. 3. 2022, účinností od 28. 3. 2022.

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ÚSPORY ENERGIE, Výzva VI, název projektu: Energetické úspory ve společnosti K2 invest s.r.o., reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026535.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 12 685 869 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: K2 invest s.r.o.
 • IČO: 26008921
 • Poštovní adresa:
  Palackého třída 314
  53701 Chrudim
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032234

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
K2 invest s.r.o.,
Chrudim IV, Palackého třída 314
PSČ 537 01

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy