Veřejná zakázka: Spojovací hala, Dolní Újezd

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1283
Systémové číslo: P21V00000132
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 25.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Spojovací hala, Dolní Újezd
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem stavebních prací týkajících se provedení stavební přístavby k stávající budově (hale). Novostavba bude sloužit k vývoji a výrobě směsí koření, kořenících přípravků a ingrediencí pro potravinářství. Stavební pozemky se nacházejí v průmyslové části obce Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou v areálu firmy TRUMF International.
Řešená stavba je navržena jako přístavba ke stávající hale a sousednímu spojovacímu krčku. Objekt nebude mít samostatný vstup, bude jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovou plochou střechou, která bude ze dvou stran ohraničena atikou, z jedné strany napojena na stávající halu „mlýn“ a na zbývající stranu bude spádována k okapovému žlabu. Objekt bude rozdělen dělícími konstrukcemi na vývojovou, výrobní a mycí/sanační část. Konstrukčně se jedná o ocelovou halovou konstrukci. Obvodový plášť a střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů. Objekt bude konstrukčně a provozně spojen se stávajícím spojujícím krčkem.
Podrobně jsou veškeré stavební práce rozvedeny v přiložené projektové dokumentaci zpracované společností LAPLAN s.r.o. a slepém položkovém rozpočtu, tj. soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 3).
Zakázka není rozdělena na části, tj. dle názvosloví poskytovatele dotace zadavatel neumožňuje dílčí plnění (rozdělení na části není možné s ohledem na propojenost jednotlivých činností). Jedná se o výběrové řízení na generálního dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 16 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: TRUMF International s.r.o.
 • IČO: 25353284
 • Poštovní adresa:
  Cejl 504/38
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-013730

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TRUMF International s.r.o., DOLNÍ ÚJEZD 157, 751 23 DOLNÍ ÚJEZD

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy