Veřejná zakázka: Úspory energie ve společnosti PACS a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1221
Systémové číslo: P21V00000070
Datum zahájení: 29.04.2021
Nabídku podat do: 18.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úspory energie ve společnosti PACS a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti provozu ve společnosti zahrnující zateplení obvodových stěn a střechy objektu, výměna a renovace otvorových výplní, rekonstrukce vytápění, instalace rekuperace a rekonstrukce osvětlení objektu, který je využíván jako expediční hala.

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů MPO č.j.: 700007/20/61010/61000 v v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, Výzva VI., název projektu: Úspory energie ve společnosti PACS a.s., registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024606.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 283 693 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: PACS a.s.
 • IČO: 27518825
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 88
  55203 Česká Skalice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-011820

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
do 12. 5. 2021:
TENDERA partners, s.r.o., Jánská 448/10, 602 00 Brno,
od 13. 5. 2021:
TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy