Veřejná zakázka: Revitalizace školní družiny Milín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1179
Systémové číslo: P21V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.02.2021
Nabídku podat do: 16.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace školní družiny Milín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování odborné učebny ZŠ Milín a realizace energetických opatření (zateplení a rekuperace) v budově školní družiny ZŠ Milín.

Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky z Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.a - zateplení“, Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.b - rekuperace“, a Integrovaného regionálního operačního programu, výzva 490/6_16_075/CLLD_16_01_036 – 4. výzva MAS POBDRDSKO_IROP-Infrastruktura pro vzdělávání 2, název projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016000.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 158 109 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Milín
 • IČO: 00242730
 • Poštovní adresa:
  11. května 27
  26231 Milín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.tendera.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy