Veřejná zakázka: Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1079
Systémové číslo: P20V00000111
Datum zahájení: 24.07.2020
Nabídku podat do: 11.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení výrobní linky pro společnost Vaše DEDRA, s.r.o. - II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové výrobní technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků jako prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce – kompletní automatické plnící linky pro plnění kosmetických, drogistických a dezinfekčních produktů.

Veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými a účinnými od 10. 1. 2020.

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE COVID-19 – VÝZVA XII, registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021707.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vaše DEDRA, s.r.o.
 • IČO: 27482731
 • Poštovní adresa:
  Podhradní 69
  55203 Česká Skalice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-019553

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy