Veřejná zakázka: Pořízení navařovacího stroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1047
Systémové číslo: P20V00000079
Datum zahájení: 23.05.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení navařovacího stroje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka navařovacího stroje (dále jen „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“ nebo „stroj“). Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:
• doprava zařízení na místo plnění, vyložení předmětu plnění, vybalení a kontrola za účasti zadavatele,
• daně, clo a poplatky spojené s dodávkou zařízení,
• licence, pokud jsou k užívání zařízení nutné,
• zprovoznění zařízení a uvedení do plného provozu, jeho montáž a instalace, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel,
• předání prohlášení o shodě dodaného předmětu plnění se schválenými standardy (certifikace CE).
Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky z Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, Výzva VI., název projektu „Výzkum a vývoj metody cladding ve společnosti rt stell s.r.o.“ registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019486.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 11 065 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: rt steel s.r.o.
 • IČO: 27281868
 • Poštovní adresa:
  Lipská 4696
  43001 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046002

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
TENDERA partners, s.r.o.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy