Profil zadavatele: Obaly Javůrek s.r.o.

  • Název: Obaly Javůrek s.r.o.
  • IČO: 02471922
  • Adresa:
    Brněnská 420
    66482 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_996.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045738

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. – LDPE extruder
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2023 11.04.2023 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Obaly Javůrek s.r.o. - Konfekční stroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2022 24.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016