Profil zadavatele: Obaly Javůrek s.r.o.

  • Název: Obaly Javůrek s.r.o.
  • IČO: 02471922
  • Adresa:
    Brněnská 420
    66482 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_996.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045738

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení