Profil zadavatele: Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě

  • Název: Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě
  • IČO: 46745815
  • Adresa:
    Bezručova 503
    46331 Chrastava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_944.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-046224

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Komunitního centra Bétel
podlimitní Zadáno 13.05.2019 03.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016