Profil zadavatele: TECHNO factory s.r.o.

  • Název: TECHNO factory s.r.o.
  • IČO: 06822975
  • Adresa:
    Joklova 282/9a
    68201 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_938.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-002084

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Energeticky úsporné technologie II. TECHNO factory s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2021 22.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016