Profil zadavatele: MEGAS s.r.o.

  • Název: MEGAS s.r.o.
  • IČO: 25989421
  • Adresa:
    Vážní 1003/1003
    50003 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_931.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045729

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení