Profil zadavatele: TRIGA a.s.

  • Název: TRIGA a.s.
  • IČO: 60916524
  • Adresa:
    Horská 190
    54302 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_896.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045773

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení