Profil zadavatele: Ruka pro život o.p.s.

  • Název: Ruka pro život o.p.s.
  • IČO: 27017699
  • Adresa:
    Rajmonova 1199/4
    18200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_895.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045769

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovitel stavby pro projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením a dostavba denního stacionáře – II. Etapa – II.
podlimitní Zadáno 25.04.2019 28.05.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016