Profil zadavatele: B.D.H. KOVO s.r.o.

  • Název: B.D.H. KOVO s.r.o.
  • IČO: 25983211
  • Adresa:
    Náchodská 33
    54103 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_872.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-004579

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energií v objektu B.D.H. KOVO s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2020 19.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016