Profil zadavatele: META Krčín a.s.

  • Název: META Krčín a.s.
  • IČO: 25989324
  • Adresa:
    Nahořanská 268
    54901 Nové Město nad Metují
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_869.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045736

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení