Profil zadavatele: GOLEM Velké Hamry, a.s.

  • Název: GOLEM Velké Hamry, a.s.
  • IČO: 25476726
  • Adresa:
    Velké Hamry - Bohdalovice 76, PSČ 46845
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_855.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení