Profil zadavatele: TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.

  • Název: TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.
  • IČO: 26948923
  • Adresa:
    Pražská 334/47b
    67961 Letovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_824.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-045772

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie a SW pro inovace ve výrobním programu automatizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2020 13.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016