Profil zadavatele: Výrobní společnost Čerchov a.s.

  • Název: Výrobní společnost Čerchov a.s.
  • IČO: 00115517
  • Adresa:
    č.p. 55
    34534 Klenčí pod Čerchovem
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_781.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení